GREENFEE 2017

Vi har differentierad greenfee, dvs olika greenfee beroende på vilken tid på dygnet du går ut och spelar.

Greenfee KINGS COURSE


Vardagar:                                             Helger och helgdagar:
Tid:                        Pris:                        Tid:                        Pris:
00:00-07:51         425 kr                      00:00-07:51         650 kr
08:00-13:51         475 kr                      08:00-13:51         750 kr
14:00-                 575 kr                        14:00-                 650 kr
Bollränna:            425 kr                       Bollränna:           550 kr
_________________________________________________________


Greenfee QUEENS COURSE


Vardagar:                                            Helger och helgdagar:
Tid:                        Pris:                        Tid:                        Pris:
00:00-07:51         325 kr                      00:00-07:51         550 kr                
08:00-13:51         375 kr                      08:00-13:51         650 kr
14:00-                 475 kr                        14:00-                 550 kr
Bollränna:            325 kr                       Bollränna:           450 kr


Under obemannade tider har vi skriven bollränna då gäller Bollrännepriset. Du skriver då upp dig i vår loggbok. Om du ska erlägga greenfee under obemannade tider betalar du antingen via swish nr 123 588 41 27 (ange golf-ID och tid som referens). Om du vill betalar kontant eller med kort, kommer du in efter din rond och löser det. Skriv upp i boken hur du gör. Blir det kontroll på banan är det bra om det står hur du har eller ämnat betala så slipper vi missförstånd. 

Viasat
Mot uppvisande av Viasat Golf Card får du 40% rabatt på ordinarie greenfee. Gäller alla dagar på Queens Course för den personen som står för abonnemanget.

Gäst till medlemmar i Golfstar
Du får ta med dig 3 gäster med 25% rabatt på ordinarie greefee på de banor och tider som ingår i din medlemsform.