• Hem
  • >
  • NYHETER
  • >
  • Rangen öppnar igen under helger - med vakt!
31-10-2018

Rangen öppnar igen under helger - med vakt!

Kungsängens range är helgöppen fr o m lördag 15 september – Nu med patrullerande vakt!
En tromb knäckte i juli flera av Kungsängens skyddsnätstolpar på rangen och tvingade oss då att åter stänga rangen helt. Det är många medlemmar och gäster som uttryckt starka önskemål om att vi ska öppna rangen igen. För att tillmötesgå dessa önskemål öppnar vi därför nu åter Kungsängens range, trots att vi inte kommer att kunna få ett skyddsnät på plats förrän till våren 2019 då leveranstiden på dessa stolpar är lång.

I total avsaknad av skyddsnät kommer begränsningarna i utnyttjandet för dig som tränar bli striktare än tidigare. Dessutom kommer vi att under öppettiderna ha en patrullerande vakt på plats med befogenhet att både avhysa personer och rapportera överträdelser enligt nedan.

Öppettider: Helger 8-13.

Regler för Kungsängens range fr o m lördagen 15 september 2018 säsongen ut:
- Slag med metal woods/träklubbor är inte tillåtna
- Slag med egna bollar är inte tillåtna, endast med Kungsängens rangebollar
- Inga slag längre än 150 meter är tillåtna
- Öppettider: Endast helger - lör- & söndagar kl 08.00 – 13.00, inga andra tider*
* Viss bevakning sker även övrig tid. Rangen kan även hållas öppen inför vissa tävlingar och vid viss pro-ledd träning.

Vakten kommer att tillämpa noll-tolerans mot alla eventuella överträdelser och har befogenhet att:
- Omedelbart avhysa den som bryter mot reglerna
- Rapportera överträdelsen till receptionspersonalen som har i uppgift att anmäla personen till dennes hemmaklubb för disciplinär åtgärd
- Polisanmäla dessa personer omedelbart

Vi förutsätter att de nya reglerna nu efterlevs till 100% annars tvingas vi åter stänga rangen på obestämd tid!
Om Du ser överträdelser, vänligen rapportera detta omgående (personligen eller anonymt) till receptionen eller till: info@golfstar.se.
Rangen öppnar igen under helger -  med vakt!

« Tillbaka