Juniorträning 2018

Under hösten 2017 beslutade Golfstore Kungsängen att starta ett juniorprojekt att utveckla och förbättra juniorverksamheten på Kungsängen GC. Under vintern 2018 har Johannes Soini och Patric Otterström besökt skolor i närområdet kring Kungsängen GC och undervisat golf för eleverna på deras idrottslektioner. Detta för att ge alla möjligheten att få prova på golf och samtidigt ska ett intresse för golf och träning på klubben.
Juniorverksamheten på Kungsängen GC är öppen för alla oavsett ålder och nivå. Vilket betyder att du inte behöver vara medlem för att delta i vår juniorträning. Vi vill att alla barn ska känna sig välkomna till golfklubben, vi vill att de ska tycka att golf är roligt, vi vill uppmuntra dem till träning och spel, känna gemenskap och framförallt få möjligheten att utveckla sitt golfspel.
Därav har vi valt ut dessa 3 ledord för vår juniorverksamhet:
Glädje – Gemenskap – Utveckling
Juniorverksamheten 2018 är indelade i 4 grupper:
Golfäventyret 5 - 7 år (gamla Golfkul)
Golfäventyret 8 - 9 år
Golfäventyret 10 – 12 år
Juniorträning 13 – 15 årTräningen i dessa grupper följer en tydlig röd tråd och alla följer den utvecklingstrappa som är framtagen av SGF (Svenska Golfförbundet) och kommer att under säsongen jobba med utbildningsmaterial som är anpassat efter vår verksamhet och utvecklingstrappa.
Juniorträningen på Kungsängen GC utförs av PGA utbildade tränare.
Vad är Golfäventyret?
Juniorkonceptet Golfäventyret är framtaget av Svenska Golfförbundet och riktar sig åt barn och ungdomar från 8 år och uppåt. Träning och lärande sker dels via boken Golfäventyret samt lekar, övningar och olika kunskapsnivåer. Totalt finns det fyra nivåer i golfäventyret 30, 50, 100 och spel med handicap. Skillnaden mellan nivåerna är svårighetsgraden på de övningar juniorerna skall klara av för att gå vidare till nästa nivå.
Med boken Golfäventyret, där alla nivåer och övningar finns, ingår det även inloggningsuppgifter till Golfäventyret webbportal där man får tillgång till övningsfilmer och regelfrågor.
För anmälan till juniorträning på Kungsängen GC kontakta Johannes:
E-mail: johannes@sqacademy.se
Telefon: 076-791 14 00